Schrijver

In de afgelopen dertig jaar heb ik veel publicaties aan mijn cv toegevoegd. Veelal rapporten voor beleidsmakers en waterbeheerders, en wetenschappelijk publicaties voor internationale vaktijdschriften en congressen. De laatste jaren heb ik mij vooral gericht op schrijven voor een breed publiek (populairwetenschappelijk). In 2004 verscheen mijn eerste boek in dit genre, De Beteugelde Rivier, in 2005 gevolgd door de Engelse uitgave The Dutch Rhine. Het boek is onlangs ook in de Chinese boekhandel, in een Chinese vertaling, verschenen.

In 2007 is mijn tweede populairwetenschappelijke boek Land in Zee verschenen, een boek over de watergeschiedenis van Nederland. Inmiddels werk ik aan een derde boek: over Europa in een veranderend klimaat.

Naast het oppakken van eigen initiatieven wordt ik door verschillende opdrachtgevers regelmatig ingeschakeld bij het begeleiden, coördineren of zelf schrijven van (delen van) boeken, strategische plannen of onderzoeksvoorstellen.

 

Photo beteugelde rivier combinatie