Kennis van de toekomst

In het tweede rapport van het IPCC, over Impacts, Adaptation and Vulnerability, staat op bladzijde 327 een interessant kaartje van de wereld. Daarop staan laaggelegen gebieden aangegeven die kwetsbaar zijn voor de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Veel dichtbevolkte delta’s in Azië en Afrika, de Mississippi (New Orleans) en slechts één delta in Europa: die van de Rijn. Dat is ons land, vooral Rotterdam en omgeving. Als het om de mogelijke invloed van klimaatverandering op het gevaar van overstromingen gaat, wordt Rotterdam door het IPCC gezien als de meest kwetsbare stad van Europa.

Niet voor niets staan de mogelijke gevolgen van klimaatverandering in Nederland hoog op de agenda. We kunnen het ons niet veroorloven hier lichtzinnig mee om te gaan. Gelukkig hebben we een hoog beschermingsniveau en kunnen we dat ook in de toekomst handhaven. De Deltacommissie ( de ‘Commissie Veerman’) heeft een visie voor de toekomst gepresenteerd. Onder regie van de Deltacommissaris wordt aan deze visie invulling gegeven.

Ik heb in de afgelopen jaren veel geadviseerd en geschreven over de waterveiligheid. Ik heb gekeken naar het verleden (zie mijn boek Land in Zee). Ik heb het huidige beleid geëvalueerd (zie het rapport Risico’s in Bedijkte Termen). Nu richt ik mijn blik op de toekomst. Dat IPCC kaartje met die ene stip in Europa, bij Rotterdam, intrigeert mij. Wat gaan andere landen merken van klimaatverandering? Wat zijn daar de kwetsbaarheden, bijvoorbeeld voor de landbouw, woestijnvorming of aardverschuivingen in de bergen? Wij hebben voor onze antwoorden de Deltacommissaris in stelling gebracht. Wat zijn de antwoorden elders in Europa?

Op dit moment stop ik veel energie in literatuuronderzoek naar de kwetsbaarheden in Europa en de mogelijke invloed van klimaatverandering op deze kwetsbaarheden. Die kennis werk ik uit op de website www.climatechangepost.com. In een vervolgstap moet dat ook een mooi boek opleveren, een reis door Europa in een veranderend klimaat. Daar ga ik voor. Een boeiend onderwerp dat ons allemaal raakt. Ik kijk met een Europese bril. De bescherming van Rotterdam, met de grootste haven van Europa, is volgens mij een Europees belang. En dat geldt ook voor het veiligstellen van landbouw en andere economische belangen elders in Europa. Zo zie ik onze toekomst.

Map deltas vulnerable to floods