Europa in een veranderend klimaat

Mijn nieuwe website is online: www.climatechangepost.com

Een website die voor alle landen van Europa de kwetsbaarheden voor de gevolgen van de klimaatverandering in beeld brengt. Ook worden mogelijke adaptatiestrategieën samengevat. Gebaseerd op honderden artikelen en rapporten. Voor een korte toelichting op mijn initiatief: zie hieronder.

De meeste klimaatonderzoekers komen tot dezelfde conclusie: het klimaat op aarde gaat veranderen en deze verandering is al begonnen. De temperatuur is de afgelopen eeuw al gestegen en de eerste gevolgen voor, bijvoorbeeld, de natuur en de gletsjers zijn al waargenomen.

Wie naar de verwachtingen voor Europa kijkt, ziet grote verschillen in de mate waarin de klimaatverandering voor landen uit zou kunnen pakken. Overal wordt het warmer, maar niet overal in dezelfde mate. Neerslagpatronen veranderen waardoor de kans op droogte in het ene, en de kans op een overstroming in het andere land toeneemt. In sommige landen nemen beide kansen toe doordat de variabiliteit van het klimaat toeneemt.

Ook de mate waarin landen kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering verschilt. Het zuiden van Europa lijkt het meest kwetsbaar. Nu al zijn daar de problemen groot. Vooral de zomers zijn droog en heet, met onder meer schade voor de landbouw en de natuur, en bosbranden als gevolg. Het noorden van Europa lijkt er aanmerkelijk beter van af te komen. Daar lijkt de verwachte klimaatverandering zelfs vooral kansen te bieden.

Met mijn initiatief ‘Europa in een veranderend klimaat’ ga ik op zoek naar de kwetsbaarheden van Europa, de grootte van de verwachte klimaatverandering en de gevolgen hiervan voor de verschillende landen van Europa. Het wordt een reis met risico’s en kansen, met klimaateffecten en de gevolgen van niet-duurzaam handelen, en met aanbevelingen voor de aanpassing aan de veranderingen.

Het stipje op ‘mijn’ horizon is de tweede helft van deze eeuw. Hoe zal Europa er dan uitzien, als het om de gevolgen van klimaatverandering gaat? Voor ieder land breng ik de gevolgen voor alle relevante sectoren in beeld, op basis van de beschikbare literatuur. Het eindresultaat is een website waar aan de hand van de kaart van Europa een reis door alle veranderingen, effecten en sectoren van alle Europese landen kan worden gemaakt. Een flinke klus gebaseerd op honderden rapporten en artikelen.

De thema’s en sectoren die worden behandeld zijn:

Afvalbehandeling; Biodiversiteit en Natuurbehoud; Bosbouw (/veengebieden); Bosbranden (/natuurbranden); Cultuurhistorisch erfgoed; Droogte; Energie; Gezondheid; Klimaatverandering; Kustoverstromingen (/erosie); Landbouw (/tuinbouw); Lawines, aardverschuivingen en bergstortingen; Permafrost; Rivieroverstromingen; Stormen; Toerisme; Transport, infrastructuur en de bouw; Verzekeringen; Verzilting; Veiligheid en crisismanagement; Visserij; Water in het stedelijk gebied; Woestijnvorming; Wijnbouw; Zoetwatervoorziening

Via bovenstaande kaart krijgt u alvast een voorproefje van de site, met voor ieder land een karakteristiek thema.