Missie

Met Blueland Consultancy wil ik water- en klimaatprofessionals helpen met het uitdragen van hun boodschap, vanuit een stevige kennisbasis en met gevoel voor communicatie. Ik ben thuis in veel watervraagstukken, zoals overstromingsrisico´s, klimaatverandering, verzilting, verdroging en rivierbeheer. Ik wil mij op deze thema’s blijven verdiepen en blijven publiceren voor wetenschappers, watermanagers en het brede publiek. Dankzij mijn inhoudelijke basis kan ik de schakel zijn tussen water- en klimaatprofessionals en hun doelgroepen.

Overzicht scheppen, informatie duiden en kennis verbinden, daar gaat het mij om. Ik wil opereren in het verlengde van onderzoekers, beleidsmakers en managers. Ik wil hen helpen hun doelen te bereiken door hun kennis, boodschappen en vragen met die van anderen te verbinden. Ik wil mij daarbij blijven vernieuwen. Nieuwe thema’s aansnijden, nieuwe paden inslaan en nieuwe manieren zoeken om maatschappelijk relevante onderwerpen voor het voetlicht te brengen. Daarom werk ik niet alleen in opdracht van klanten maar ook vanuit eigen initiatieven. Voor mijn nieuwste initiatief: zie ‘Europa in een veranderend klimaat’ op www.climatechangepost.com.