Adviseur en manager

Bij het adviseren van waterbeheerders ligt mijn expertise vooral op het terrein van het morfologische gedrag van rivieren en getijdenwateren, en de verplaatsing van zand en slib door deze watersystemen. Over kustwateren heb ik een proefschrift geschreven. Over de Nederlandse Rijntakken heb ik een boek geschreven dat in het Nederlands, Engels en Chinees is verschenen.

Bij de advisering van beleidsmakers heb ik mij vooral verdienstelijk gemaakt als deskundige op het gebied van overstromingsrisicobeheersing (flood risk management). Zo was ik de projectleider en medeauteur van het spraakmakende rapport Risico’s in Bedijkte Termen, het rapport waarin het Nederlandse beleid ter bescherming tegen overstromingen sinds de watersnoodramp van 1953 is geëvalueerd. Ook vervulde ik een centrale rol bij het verbeteren van rampenplannen en de crisisbeheersing gericht op (dreigende) overstromingen.

In het buitenland heb ik onder meer bijzondere missies mogen uitvoeren voor de Europese Commissie (Bulgarije), de Nederlandse regering (Suriname), Rijkswaterstaat (New Orleans) en voor mijn eigen bureau (Zuid-Korea, Japan).

In het verleden heb ik advisering veelal gecombineerd met verschillende functies op het gebied van management: project- en programmamanagement, en (interim-)management van enkele afdelingen bij Rijkswaterstaat.

Photo visits abroad