Onderzoeker

Mijn inhoudelijke ervaring strekt zich uit van rivieren tot de kust. In zowel het zoete als het zoute water heb ik mijn sporen verdiend, zoals blijkt uit een reeks wetenschappelijke publicaties op congressen en in gerenommeerde tijdschriften (Netherlands Journal of Sea Research, Estuarine, Coastal and Shelf Science, River Research and Applications, Hydrobiologia, Earth Surface Processes and Landforms, Sedimentology, Journal of Hydraulic Engineering, Journal on Contingencies and Crisis Management).

Wetenschappelijke publicaties in internationale vaktijdschriften:

 • Frings, R. and W.B.M. ten Brinke, 2017. Ten reasons to set up sediment budgets for river management. International Journal of River Basin Management 16(1): 35-40.
 • Ten Brinke, W.B.M., Knoop, J., Muilwijk, H. and W. Ligtvoet, 2017. Social disruption by flooding, a European perspective. International Journal of Disaster Risk Reduction 21: 312-322.
 • Satijn, B. and W. ten Brinke, 2011. Governance capacities for adaptive water management. Water Governance 1: 14-21.
 • Ten Brinke, W.B.M., 2011. Europa ist anfällig für die Zukunft. Die Auswerkungen des Klimawandels. Planerin 3_11: 5-6.
 • Ten Brinke, W.B.M, Kolen, B., Dollee, A., Van Waveren, H. and  K. Wouters, 2010. “Contingency planning for large-scale floods in the Netherlands”. Journal on Contingencies and Crisis management, vol. 18 (1): 55-69.
 • Ten Brinke, W.B.M, Saeijs, G.E.M., Helsloot, I. and  J. van Alphen (2008). “Safety chain approach in flood risk management.” Municipal Engineer, vol. 161, pp. 93-102.
 • Ten Brinke, W.B.M., Bannink, B.A. and W. Ligtvoet (2008). The evaluation of flood risk policy in the Netherlands. Journal of Watermanagement, vol. 161, pp. 181-188.
 • Kleinhans, M.G., Wilbers, A.W.E. and W.B.M. ten Brinke (2007). “Opposite hysteresis of sand and gravel transport opstream and downstream of a bifurcation during a flood in the River Rhine, the Netherlands.” Netherlands Journal of Geosciences, Vol. 86, No. 3, pp. 273-285.
 • Ten Brinke, W.B.M., Schulze, F.H. and P. van der Veer (2004). “Sand exchange between groyne field beaches along the Rhine and the main channel: the impact of navigation traffic versus river flow.” River Research and Applications, Vol. 20, pp. 899-928.
 • Wilbers, A.W.E. and W.B.M. ten Brinke (2003). “The response of subaqueous dunes to floods in sand and gravel bed reaches of the Dutch Rhine.” Sedimentology, Vol. 50, pp. 1013-1034.
 • Julien, P.Y., Klaassen, G.J., Ten Brinke, W.B.M. and A.W.E. Wilbers (2002). “Case study: Bed resistance of the Rhine River during 1998 flood.” Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 128, pp. 1042-1050.
 • Kleinhans, M.G. and W.B.M. ten Brinke (2001). “Accuracy of cross-channel sampled sediment transport in large sand-gravel-bed rivers.” Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 127, pp. 258-269.
 • Ten Brinke, W.B.M., Wilbers, A.W.E. and C. Wesseling (1999). “Dune growth, decay and migration rates during a large-magnitude flood at a sand and mixed sand-gravel bed of the Dutch Rhine river system.” Spec. Publs int. Ass. Sediment., Vol. 28, pp. 15-32.
 • Ten Brinke, W.B.M., Kruyt, N.M., Kroon, A. and J.H. van den Berg (1999). “Erosion of sediments between groynes in the River Waal as a result of navigation traffic.” Spec. Publs int. Ass. Sediment., Vol. 28, pp. 147-160.
 • Ten Brinke, W.B.M. (1998). “The importance of large-magnitude floods for long-term sediment transport and morphodynamics in the Dutch Rhine river system.” In: Kroon and Ruessink (eds) Geographical developments in coastal morphodynamics. A tribute to Joost Terwindt. Utrecht University, pp. 59-81.
 • Ten Brinke, W.B.M., Schoor, M.M., Sorber, A.M. and H.J.A. Berendsen (1998). “Overbank deposition by large-magnitude floods in the Dutch sand-bed Rhine river system.” Earth Surface Processes and Landforms, Vol. 23, pp. 809-824.
 • Ten Brinke, W.B.M., Augustinus, P.G.E.F. and G.W. Berger (1995). “Sedimentation on musselbeds in the Oosterschelde (The Netherlands), determined from echosoundings, radio-isotopes, and biodeposition field experiments.” Estuarine, Coastal and Shelf Science, Vol. 40, pp. 195-217.
 • Ten Brinke, W.B.M. (1994). “In situ aggregate size and settling velocity in the Oosterschelde tidal basin (The Netherlands).” Netherlands Journal of Sea Research, Vol. 32, pp. 23-35.
 • Ten Brinke, W.B.M. (1994). “Settling velocities of mud aggregates in the Oosterschelde tidal basin (The Netherlands) determined by a submersible video system.” Estuarine, Coastal and Shelf Science, Vol. 39, pp. 549-564.
 • Ten Brinke, W.B.M., J. Dronkers and J.P.M. Mulder (1994). “Fine-grained sediment in the Oosterschelde before and after partial closure.” Hydrobiologia, Vol. 282/283, pp. 41-56.
 • Ten Brinke, W.B.M. and J. Dronkers (1993). “Physical and biotic aspects of fine-sediment import in the Oosterschelde tidal basin (The Netherlands).” Netherlands Journal of Sea Research, Vol. 31, pp. 19-36.
 • Ten Brinke, W.B.M. (1989). “Tidal asymmetry and fine suspended sediment transport in the Eastern Scheldt tidal basin (The Netherlands).” In: W. Michaelis (ed.). Coastal and Estuarine Studies 36, Springer-Verlag, pp. 135-140.

Boeken

 • Ten Brinke, W.B.M., S. Karstens en J. van Deen (eds, 2010). Sustainable water management under climate change. How to develop strategies for an uncertain future. Publicatie in opdracht van, en in samenwerking met Deltares.
 • Ten Brinke, W.B.M. en I.H. Casteren van Cattenburch (2009). “Leren van innoveren in de delta”, Netwerk Deltatechnologie. 
 • Ten Brinke, W.B.M. (2008). “Samen op de bres – Rampenbestrijders en waterbeheerders samen in actie bij overstromingen”. Taskforce Management Overstromingen.
 • Ten Brinke, W.B.M. (2007). “Land in Zee – De watergeschiedenis van Nederland”, Veen Magazines.
 • Ten Brinke, W.B.M. (2005). “De Beteugelde Rivier”, Veen Magazines. Ook verschenen in het Engels en in het Chinees.
 • Ten Brinke, W.B.M. en B.A. Bannink (2004). “Risico’s in Bedijkte Termen – een evaluatie van het beleid inzake de veiligheid tegen overstromen”. RIVM – Milieu- en Natuurplanbureau (nu Planbureau voor de Leefomgeving).
 • Ten Brinke, W.B.M. (1993). “The impact of biological factors on the deposition of fine-grained sediment in the Oosterschelde (The Netherlands).” Proefschrift Universiteit Utrecht.

Bijdragen aan boeken:

 • Ministerie voor Infrastructuur en Milieu en STOWA (2016). Waterveiligheid Begrippen begrijpen 2.0. 
 • Saeijs, G.E.M. en W.B.M. ten Brinke (2008). Hoofdstuk “Evacuatie in internationaal perspectief: dilemma’s en lessen”, in: Helsloot, Brainich en Reitsma (eds) “Evacuatie: Een overzicht van inzichten in theorie en praktijk van grootschalige evacuaties.”, Boom Juridische uitgevers.
 • Ten Brinke, W.B.M. en S.N. Jonkman (2008). Hoofdstuk “Kustveiligheid en ruimte”, in: Hidding en Van der Vlist (eds) “Ruimte en water – Planningsperspectieven voor de Nederlandse delta”, Sdu uitgevers.

Publicaties voor internationale congressen:

 • Ten Brinke, W.B.M. (2015). "Relevance of the sediment budget for navigation and river management". Proceedings 17. Gewässermorphologisches Kolloquium, Koblenz, Germany.
 • Ten Brinke, W.B.M. (2009). “The Dutch Rhine branches: dynamics of restrained rivers.” Proceedings 12. Gewässermorphologisches Kolloquium, Koblenz, Germany.
 • Ten Brinke, W.B.M. (2008). “The Dutch Rhine branches: dynamics of restrained rivers.” Proceedings 4th International Symposum on River Environment, Seoul, Korea (written in Korean).
 • Wilbers, A.W.E. and W.B.M. ten Brinke (1999). “Development of subaqueous dunes in the Rhine and Waal, the Netherlands. A preliminary note.” Proceedings IAHR Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, Genova, Italy, 6-10 September 1999, Volume 1: 303-312.
 • Ten Brinke, W.B.M. and A.W.E. Wilbers (1999). “Spatial and temporal variability of dune properties and bedload transport during a flood at a sand bed reach of the Dutch Rhine river system.” Proceedings IAHR Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, Genova, Italy, 6-10 September 1999, Vol. 2, pp. 309-318.
 • Unen, R.F. van, Beuzekom, A.A., Ten Brinke, W.B.M. and H.L.H. Cox (1998). “CCP - Correlation Current Profiler: a comparison between laboratory and field measurements.” Proceedings Oceanology ‘98.
 • Ten Brinke, W.B.M. (1996). “Temporal variability in aggregate size and settling velocity in the Oosterschelde (The Netherlands).” Proceedings '4th Nearshore and Estuarine Cohesive Sediment Transport Conference', Wallingford, 1994.
 • Ten Brinke, W.B.M. (1996). “The impact of primarily produced organic matter on the aggregation of suspended sediment.” Arch. Hydrobiol. Spec. Issues Advanc. Limnol., Vol. 47, pp. 77-91. International Symposium 'Particulate Matter in Rivers and Estuaries', Hamburg, 1994.
 • Ten Brinke, W.B.M. (1991). “Quantifying mud exchange between the Eastern Scheldt tidal basin and the North Sea.” Proceedings Conference 'Coastal Sediments', Seattle, 1991.

Andere (veelal Nederlandstalige) publicaties:

 • Ten Brinke, W.B.M. (2014). Doorwerking resultaten Kennis voor Klimaat bij waterschappen. Evaluatie. Rapport Centre for Climate Adaptation CCA14.01, 44 pp.
 • Ten Brinke, W.B.M. (2014). Maatschappelijke ontwrichting door overstromingen in Europees perspectief. Rapport Blueland Consultancy B14.01, 68 pp.
 • Ten Brinke, W.B.M. (2014). Overstroming Lekdijk Lopiker- en Krimpenerwaard. Scenario voor de Nationale Risicobeoordeling 6: 32-67.
 • Ten Brinke, W.B.M. (2013). Fact finding afvoerverdeling Rijntakken. Rapport Blueland B13.01.
 • Reitsma, R., Smit, R., Kolen, B. en W. ten Brinke (2012). Minder kwetsbaar, minder rampen. Water Governance 2012/4: 10-17.
 • Kuijper, B., Kolen, B., Geerse, C., De Ridder, E., Houwing, E.-J. en W. ten Brinke (2011). Adviseren bij evacueren: een wetenschappelijke methode voor een bestuurlijk besluit. Water Governance 2011/3: 19-27.
 • Ten Brinke, W.B.M. ten (2011). Europa ist anfällig für die Zukunft. Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserproblematiek. Planerin 3: 5-6.
 • Ten Brinke, W.B.M. ten (2011). Gevolgen van droogte in Nederland voor nationale veiligheid beperkt. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing 4: 32-33.
 • Karstens, S., Ten Brinke, W. en J. van Ruijven (2009). Elders de delta ontwerpen. Hup Holland Magazine 2 (2): 9-10.
 • Ten Brinke, W.B.M. (2003). “De sedimenthuishouding van kribvakken langs de Waal. Een actualisatie van de sedimentbalans voor slib, zand en grind van de Rijntakken in het beheersgebied van de Directie Oost-Nederland.” Rapport Rijkswaterstaat RIZA No. 2003.002.
 • Ten Brinke, W.B.M. and E. Gölz (2001). “Bed level changes and sediment budget of the Rhine near the German – Dutch border.” Rapport Rijkswaterstaat RIZA No. 2001.044 (in English).
 • Ten Brinke, W.B.M. (2001). “Sedimentbalans Rijntakken 2000.” Rapport Rijkswaterstaat RIZA No. 2001.043.
 • Ten Brinke, W.B.M. (1999). “Hoe houden we de rivier bevaarbaar? Bodemdaling Rijn vraagt om aandacht.” Tijdschrift Land+Water No. 9: 24-27.
 • Ten Brinke, W.B.M. (1997). “De korrelgrootte van de bodem van de Rijntakken Waal en IJssel in 1966, 1976, 1984 and 1995.” Rapport Rijkswaterstaat RIZA No. 97.009.
 • Kleinhans, M.G. and W.B.M. ten Brinke, W.B.M. (1998). “De Onderstroom – Bodemtransport van zand en grind.” Tijdschrift Natuur en Techniek No. 1, pp. 32-40.
 • Ten Brinke, W.B.M. (1993). “Veranderingen in het sedimenttransport in de Oosterschelde door de aanleg van de stormvloedkering en de compartmenteringsdammen.” Journal Zeeland, Vol. 3, No. 1.
 • Ten Brinke, W.B.M. (1992). “Slib in het estuarium van de Schelde: paden en lotgevallen (rapport in 2 delen).” Rapporten Universiteit Utrecht, Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek IMAU No. R92-9 en R92-10,.
 • Ten Brinke, W.B.M. (1991). “De invloed van het Deltaproject op de sedimentsamenstelling van de intergetijdegebieden in de Oosterschelde.” Rapport Universiteit Utrecht, Vakgroep Fysische Geografie, GEOPRO No. 1991.03.
 • Ten Brinke, W.B.M. (1991). “De uitwisseling van slib en particulair organische koolstof tussen de Oosterschelde en de Noordzee na de voltooiing van het Deltaproject.” Rapport Universiteit Utrecht, Vakgroep Fysische Geografie, GEOPRO No. 1991.02.
 • Ten Brinke, W.B.M. (1990). “Een milieumeetstation in de stormvloedkering in de Oosterschelde.” Rapport Universiteit Utrecht, Vakgroep Fysische Geografie, GEOPRO No. 1990.06.
 • Ten Brinke, W.B.M. (1990). “Zandtransport door de stormvloedkering in de Oosterschelde tijdens storm.” Rapport Universiteit Utrecht, Vakgroep Fysische Geografie, GEOPRO No. 1990.05.
 • Ten Brinke, W.B.M. (1988). “Getijgeïnduceerd slibtransport in de Oosterschelde.” Rapport Rijkswaterstaat BALANS No. 39.
 • Ten Brinke, W.B.M. (1987). “Slibtransport in de Oosterschelde.” Rapport Rijkswaterstaat BALANS No. 29.