Schrijver

In de afgelopen ruim dertig jaar heb ik veel publicaties aan mijn cv toegevoegd. Veelal rapporten voor beleidsmakers en waterbeheerders, en wetenschappelijk publicaties voor internationale vaktijdschriften en congressen. De laatste jaren heb ik mij vooral gericht op schrijven voor een breed publiek (populairwetenschappelijk). In 2004 verscheen mijn eerste boek in dit genre, De Beteugelde Rivier, in 2005 gevolgd door de Engelse uitgave The Dutch Rhine. Het boek is onlangs ook in de Chinese boekhandel, in een Chinese vertaling, verschenen.

In 2007 is mijn tweede populairwetenschappelijke boek Land in Zee verschenen, een boek over de watergeschiedenis van Nederland. 

Sinds 2008 schrijf ik vooral veel over klimaatverandering in Europa, hoe kwetsbaar de verschillende landen hiervoor zijn en hoe men zich hierop kan aanpassen. Ik heb hiervoor de ClimateChangePost (www.climatechangepost.com) opgericht, een nieuwssite over Europa in een veranderend klimaat. De ClimateChangePost is uniek: het is het enige medium dat de actuele stand van zaken van wetenschappelijk kennis over klimaatverandering in Europa op de voet volgt, en hierover voor alle landen van Europa en voor alle relevante sectoren artikelen publiceert. Ik heb inmiddels zo'n 600 artikelen geschreven en gepubliceerd. Honderdduizenden lezers per jaar, van over de hele wereld, hebben de weg naar de ClimateChangePost inmiddels gevonden.  

Naast het oppakken van eigen initiatieven wordt ik door verschillende opdrachtgevers regelmatig ingeschakeld bij het begeleiden, coördineren of zelf schrijven van (delen van) boeken, strategische plannen of onderzoeksvoorstellen.

 

Photo beteugelde rivier combinatie