Kennis van de toekomst

Ik heb in de afgelopen jaren veel geadviseerd en geschreven over de waterveiligheid. Ik heb gekeken naar het verleden (zie mijn boek Land in Zee). Ik heb het huidige beleid geëvalueerd (zie onder meer het rapport Risico’s in Bedijkte Termen). Nu richt ik mijn blik op de toekomst, vooral die van Europa. Wat gaan wij merken van de klimaatverandering, in verschillende delen van Europa en in de verschillende sectoren? Wat zijn de kwetsbaarheden, bijvoorbeeld voor de landbouw, de gezondheid, woestijnvorming of aardverschuivingen in de bergen? In Nederland hebben wij voor onze antwoorden de Deltacommissaris in stelling gebracht. Wat zijn de antwoorden elders in Europa?

Voor de resultaten van mijn zoektocht naar Europa in een veranderend klimaat verwijs ik u graag naar 'mijn' ClimateChangePost: www.climatechangepost.com.