Kennis van het heden

Nederland wordt vaak de delta van Rijn en Maas genoemd. Het hele land als delta zien is natuurlijk kort door de bocht. Het maakt echter wel duidelijk dat we de invloed van de zee en de rivieren niet los van elkaar kunnen zien. Na de laatste ijstijd bepaalde de wisselwerking tussen de stijging van de zeespiegel en de aanvoer van zand en grind door de rivieren hoe het land zich ontwikkelde. Ook in de komende eeuwen zal de waterstand op zee van invloed zijn op de mogelijkheden om het water van de rivieren veilig naar zee te kunnen blijven afvoeren.

Voor een fysisch geograaf die werkt aan water is Nederland natuurlijk een prachtig land. We hebben alles: zee, estuaria, getijdebekkens, zand- en grindrivieren, zoete, brakke en zoute meren. Bovendien zijn ontwikkelingen die doorwerken op een watersysteem haast niet los te zien van het ‘grote plaatje’ van de hele Nederlandse waterhuishouding. In de afgelopen ruim 30 jaar heb ik vrijwel al onze watersystemen wel een keer onder de loep genomen, bij onderzoek- of adviesopdrachten.

De laatste jaren heb ik in mijn werk veel gekeken ‘op landelijke schaal’. Ik zie de samenhang, of het nu gaat om de bescherming tegen overstromingen, de bestrijding van zout of droogte, of economische belangen zoals de scheepvaart. Als je het ‘grote plaatje’ eenmaal ziet, wordt het pas echt leuk!