Huidige projecten

Blueland Consultancy werkt onder meer aan de volgende projecten:  

  • The Geography of Future Water Challenges. Een wereldwijde verkenning van de grootste watervraagstukken, zoals droogte (voedselvoorziening en biodiversiteit), overstromingen (kusten en rivieren) en de verstoring van riviersystemen door onder meer dammen. De problemen worden in kaart gebracht en de hotspot regio's geidentificeerd. Ook worden mogelijjke adaptatiemaatregelen in beeld gebracht.
  • Visies op Nederlandse watersystemen: Voor verschillende opdrachtgevers is Blueland altijd wel op de een of andere manier betrokken bij het opstellen van een visie op de toekomst. Of het nu gaat om Rijn en Maas, de kust, of regionale en lokale watersystemen.