Europa in een veranderend klimaat

Alles over klimaatverandering in Europa, de mogelijke gevolgen voor de verschillende landen en sectoren, en de mogelijkheden om je hierop aan te passen: www.climatechangepost.com.

 

Een website die voor alle landen van Europa de kwetsbaarheden voor de gevolgen van de klimaatverandering in beeld brengt. Ook worden mogelijke adaptatiestrategieën samengevat. Gebaseerd op duizenden artikelen en rapporten.

De meeste klimaatonderzoekers komen tot dezelfde conclusie: het klimaat op aarde gaat veranderen en deze verandering is al begonnen. De temperatuur is de afgelopen eeuw al gestegen en de eerste gevolgen voor, bijvoorbeeld, de natuur en de gletsjers zijn al waargenomen.

Wie naar de verwachtingen voor Europa kijkt, ziet grote verschillen in de mate waarin de klimaatverandering voor landen uit zou kunnen pakken. Overal wordt het warmer, maar niet overal in dezelfde mate. Neerslagpatronen veranderen waardoor de kans op droogte in het ene, en de kans op een overstroming in het andere land toeneemt. In sommige landen nemen beide kansen toe doordat de variabiliteit van het klimaat toeneemt.

Ook de mate waarin landen kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering verschilt. Het zuiden van Europa lijkt het meest kwetsbaar. Nu al zijn daar de problemen groot. Vooral de zomers zijn droog en heet, met onder meer schade voor de landbouw en de natuur, en bosbranden als gevolg. Het noorden van Europa lijkt er aanmerkelijk beter van af te komen. Daar lijkt de verwachte klimaatverandering zelfs vooral kansen te bieden.

De ClimateChangePost gaat op zoek naar de kwetsbaarheden van Europa, de grootte van de verwachte klimaatverandering en de gevolgen hiervan voor de verschillende landen van Europa. Een reis met risico’s en kansen, met klimaateffecten en de gevolgen van niet-duurzaam handelen, en met aanbevelingen voor de aanpassing aan de veranderingen.

De thema’s en sectoren die worden behandeld zijn:

Afvalbehandeling; Biodiversiteit en Natuurbehoud; Bosbouw (/veengebieden); Bosbranden (/natuurbranden); Cultuurhistorisch erfgoed; Droogte; Energie; Gezondheid; Klimaatverandering; Kustoverstromingen (/erosie); Landbouw (/tuinbouw); Lawines, aardverschuivingen en bergstortingen; Permafrost; Rivieroverstromingen; Stormen; Toerisme; Transport, infrastructuur en de bouw; Verzekeringen; Verzilting; Veiligheid en crisismanagement; Visserij; Water in het stedelijk gebied; Woestijnvorming; Wijnbouw; Zoetwatervoorziening